UGDYMAS

Vaikai – aktyvūs savo gyvenimo kūrėjai, kurių pagrindinė veiklos forma – žaidimas.

„Mažylio svajonė“ lopšelis – darželis dirba pagal individualią programą, paremtą Egmonto metodika. Tai Danijos pedagogų parengta ugdymo projekto programa.

Mūsų siekis – bendradarbiaujant su šeima ugdyti individualią, savimi pasitikinčią ir kūrybingą asmenybę saugioje aplinkoje.